Statuten & HR

Tijdens het congres kunnen er Statuten- en HR-wijzigingen en organisatorische moties worden ingediend. Op dit congres zal een voorstel worden gedaan voor een nieuw Huishoudelijk Reglement.

Om te weten hoe de Statuten en het Huishoudelijk Reglement er nu uitzien, kun je hieronder de meest recente versie bekijken.

170906-statuten-en-huishoudelijk-reglement