Statuten & HR

Tijdens het congres kunnen er organisatorische moties worden ingediend. Statuten- en HR-wijzigingen worden doorgaans behandeld op het septembercongres.

Om te weten hoe de Statuten en het Huishoudelijk Reglement er nu uitzien, kun je hieronder de meest recente versie bekijken.

180925 Statuten en Huishoudelijk Reglement