Statuten & HR

Tijdens het congres kunnen er Statuten en HR-wijzigingen, andere congresvoorstellen, moties en amendementen worden ingediend. Om te weten hoe de Statuten en het Huishoudelijk Reglement er nu uitzien, kun je hieronder de meest recente versie bekijken.

170205-statuten-en-huishoudelijk-reglement (versie zoals aangenomen op ALV 76 te Venlo)