Kandidaatstelling

Op dit moment zijn er nog geen vacatures waar op de volgende ALV verkiezingen voor zullen zijn. Wil je je wel inzetten? Kijk dan op jongedemocraten.nl voor informatie over andere vacatures.