Kandidaatstelling

Bestuur van Driel zoek een penningmeester! Ga voor een jaar vol gezelligheid, politiek en leermomenten, waarbij je een jaar lang de zorg op je neemt voor de financiën van de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Hier tref je de informatie over de functie, het Landelijk Bestuur en de procedure.

Een bestuursjaar loopt van september tot september en tijdens het Septembercongres (8 september) zal de verkiezing plaatsvinden. Op dat moment zal ook de rest van Bestuur van Driel aantreden.

Het functieprofiel

Tijdsbesteding: 40 uur per bestuurslid per week

De Jonge Democraten hebben een voltijdsbestuur. Dit bestaat uit het kernbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en drie bestuursleden met specifieke portefeuilles: Organisatie & Scholing, Politiek & Internationaal en Pers & Promotie. De rest van het Landelijk Bestuur is door de Algemene Ledenvergadering gekozen bij het zomercongres in juni, maar de positie van penningmeester is vacant gebleven. Daarom zullen bij het Septembercongres (8 september) weer verkiezingen plaatsvinden.  Je kandideert je voor een termijn van één jaar. Een bestuursjaar loopt van september tot en met augustus. In de zomer (tussen het Zomer- en Septembercongres) kennen we normaliter een overdrachtsperiode. Voor de functie van penningmeester geldt deze overdrachtsperiode niet, maar uiteraard zal op meer informele wijze wel gezorgd worden voor een goede overdracht.

Het Landelijk Bestuur functioneert als een hecht team. Je zet je samen in om de Jonge Democraten verder te versterken op alle vlakken.

Als Landelijk Bestuurslid:

 • Heb je veel verantwoordelijkheden en uitdagingen
 • Heb je binnen je portefeuille veel vrijheid om initiatieven te ontplooien
 • Ben je met je bestuur het visitekaartje van de Jonge Democraten
 • Krijg je volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en word je hierin gefaciliteerd
 • Heb je een eersterangsplek in de Haagse politieke arena
 • Lever je een bijdrage aan Landelijk Bestuursvergaderingen, landelijke activiteiten en congressen
 • Onderhoud je contact met de afdelingen en je functie-equivalenten
 • Geef je steun en begeleiding aan teams
 • Bouw je een hechte band op met je medebestuursleden
 • Krijg je een vergoeding van 416 euro per maand van de JD. Daarnaast kun je een bestuursvergoeding ontvangen voor studenten die de totale compensatie aanvult tot 716 euro. Daarnaast vergoed de JD reiskosten die worden gemaakt door Landelijk Bestuursleden.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de vereniging. Dit gaat van het opstellen van de jaarrekening en begroting tot het monitoren van de financiële uitgaven voor landelijke evenementen en van de afdelingen.

De penningmeester van de JD:

 • Waakt over de landelijke begroting en de realisatie daarvan, ook voor afdelingen en landelijke evenementen;
 • Verwerkt facturen en declaraties;
 • Bemoeit zich met alles wat geld kost, zoals bij de organisatie van landelijke evenementen;
 • Ondersteunt bij het bestellen van promotiemateriaal;
 • Beheert de kas, bankpassen, JD-muntjes en de betaalautomaat;
 • Maakt van financiële rapportages voor het Landelijk Bestuur, de Kascommissie, de ALV, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de accountant;
 • Beheert de contracten;
 • Heeft ruimte om in te springen bij andere portefeuilles.

Competentieprofiel:

 • Affiniteit met financiën;
 • Interesse in het beheren van de financiële administratie;
 • Vermogen om overzicht te kunnen bewaren;
 • Interesse in fondsenwerving en acquisitie;
 • Integer.

Een Landelijk Bestuurder zal daarnaast ook extra projecten en taken oppakken. Uiteraard heeft het nieuwe Landelijk Bestuur de ruimte om te schuiven met taken om in te spelen op individuele talenten en interesses van bestuursleden.

Kandidaatstellen

Heb je na het lezen van de functieprofielen interesse in een functie in het Landelijk Bestuur? Helemaal mooi! Voor de aanmelding geldt een deadline van 18 augustus, maar in verband met het inplannen van gesprekken met de OrCo wordt eerder aanmelden erg gewaardeerd. Je kunt je aanmelden door het kandidaatstellingsformulier in te vullen en te sturen naar kandidaatstelling@jd.nl. Stuur alsjeblieft ook je CV en een foto van jezelf mee. In de motivatiebrief kun je uitleggen waarom je graag LB’er wordt, welke plannen je voor het bestuursjaar hebt, en waarom je geschikt bent. Hierbij is het handig om te verwijzen naar concrete ervaringen die in andere functies zijn opgedaan.
Vanzelfsprekend wordt de kandidaatstelling vertrouwelijk behandeld. Dat betekent ook dat je kandidatuur pas rond 1 september zal worden gepubliceerd. Het staat je uiteraard vrij om zelf vooraf campagne te voeren.

De OrCo

Alle kandidaten voor het bestuur hebben een gesprek met de oriëntatiecommissie (OrCo). De OrCo bestaat uit ervaren leden, die helpen bij het vinden van een nieuw Landelijk Bestuur. Op basis van dit gesprek en de ingestuurde kandidatuur vormt de OrCo een zo volledig mogelijk, objectief beeld van de kandidaat. Dat beeld zal op het congres worden gedeeld om de leden te helpen bij het maken van een keuze.

Het gesprek met de OrCo is ook nuttig voor de kandidaat, omdat het een extra gelegenheid is voor reflectie en er vaak nuttig advies wordt gegeven. Ter voorbereiding op het gesprek raden we je aan om in gesprek te gaan met huidige en/of vorige Landelijk Bestuursleden zodat je aan beeld kunt vormen van de functie waarvoor je je wilt kandideren.

Naast het geven van advies aan en over kandidaten helpt de OrCo ook met het zoeken van nieuwe kandidaten. Dat doen ze door gesprekken aan te gaan, mensen te bellen en advies te geven. Wil jij de OrCo helpen bij het vinden van potentiële LB’ers? Ga dan naar Tip de OrCo! Hier kun je  anoniem JD’ers tippen waarvan je denkt dat zij geschikt zijn voor een functie in het Landelijk Bestuur (je kunt natuurlijk ook jezelf tippen!). Een lid van de Zoekkant van de Orco neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen?

Wanneer je nog specifieke vragen hebt over de verschillende functies kun je een mail sturen naar de Oriëntatiecommissie viaorco@jd.nl of je kunt contact opnemen met of met de huidige leden van het LB.

Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met secretaris Pauline Gerth van Wijk en opvolger Michiel Lemmers door te mailen naar secretaris@jd.nl.

We hopen je met bovenstaande informatie een goed beeld te hebben gegeven van wat een jaar in het Landelijk Bestuur inhoudt en zien je kandidaatstelling graag tegemoet! Een jaar in het LB wil je niet missen!

Wil je je wel inzetten? Kijk dan op jongedemocraten.nl voor informatie over andere vacatures.