Kandidaatstelling

Op ALV78 worden een lid van de Kascommissie, de Hoofdredacteur van de DEMO en de Adjunct-Hoofdredacteur van de DEMO. Leden die interesse hebben in deze functies kunnen zich daarvoor kandideren.  Voor alle algemene vragen over het kandideren kun je terecht op secretaris@jongedemocraten.nl.

Kascontrolecommissie

Tijdens het zomercongres worden ook drie kascontrolecommissieleden verkozen. Als Kasco-lid is je belangrijkste taak het bewaken van de financiën van de Jonge Democraten en het adviseren van het Landelijk Bestuur over financieel beleid. Als je wordt verkozen, loopt je termijn tot het zomercongres 2018 of het zomercongres 2019, afhankelijk van de termijn waarvoor je je kandidaat stelt.

Heb je interesse in de Kasco en wil je je kandideren? Vul dan het formulier voor kandidaatstelling in en stuur dit op naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. De uiterlijke datum waarop het formulier binnen moet zijn is 26-08-2017 om 23:59.

Hoofdredacteur en Adjunct-Hoofdredacteur van de DEMO

Ten slotte worden op het zomercongres ook een nieuwe Hoofdredacteur en Adjunct-Hoofdredacteur van de DEMO verkozen.

(Adjunct-)Hoofdredacteur van de DEMO worden is een mooie gelegenheid om een aantal competenties te ontwikkelen. Met een oplage van 5500 zijn er redelijk wat prominenten bereid om voor een interview twee uur in te ruimen, zodat jij er een mooi DEMO-artikel van kunt maken. Daarnaast is het ook gewoon gaaf om aan het einde van ieder kwartaal een fysiek product, namelijk een magazine, in handen te hebben. Het begeleiden en volgen van dit proces is een machtig mooi fenomeen.

Door de complexiteit van de functie (communicatielijnen met redacteurs, vormgevers, afdelingen, drukker en natuurlijk alle ‘losse’ contacten die wat willen of aan willen leveren) is het een redelijk tijdrovende functie. Tijdens ‘normale’ weken kun je uitgaan van een uur of 2 / 3 per week, maar tijdens weken dat de vormgeving de redactieteksten ‘overneemt’ (tot afleveren bij drukker) kan dit al snel een week of 3 een uur of 10 / 20 per week worden. Afhankelijk van hoe goed je in delegeren en hoe streng je in het behalen van deadlines bent. Voor meer vragen over de functies, kun je contact opnemen met de huidige redactie via demo@jd.nl.

Heb je interesse in de redactie van de DEMO en wil je je kandideren? Vul dan het formulier voor kandidaatstelling in en stuur dit op naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. De uiterlijke datum waarop het formulier binnen moet zijn is 26-08-2017 om 23:59.