Indienen

In aanloop naar het zomercongres zullen verschillende deadlines gelden voor het indienen van stukken die tijdens het Congres behandeld dienen te worden. Elk soort stuk heeft zijn eigen deadline.

Onder ‘Voorstellen en deadlines‘ zijn de deadlines te vinden die gehanteerd worden voor het congres. De deadlines zijn gebaseerd op de bepalingen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die hier ook te vinden zijn onder het gelijknamige kopje. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn verder bepalingen opgenomen die de vergaderorde tijdens de Algemene Ledenvergadering regelen.

Je kunt direct jouw voorstellen indienen via voorstel.jongedemocraten.nl.
Bestuursvragen kunnen worden gemaild naar secretaris@jongedemocraten.nl.

Mocht je vragen hebben over de voorstellen en deadlines of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kun je contact opnemen met secretaris@jongedemocraten.nl.