Hoe werkt een congres?

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: twee politieke congresweekenden (in de zomer en de winter), en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien worden er leden gekozen die de inhoudelijke en organisatorische zaken moeten uitvoeren. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur en de DEMO-redactie verkozen, de de KasCommissie in principe op het Zomercongres.

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en amendementen. Verder is er ook altijd een verantwoording van het Landelijk Bestuur en de Demo naar de leden toe. Op het organisatorisch congres gaat het over de manier waarop we onze vereniging willen inrichten.  Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er altijd gelegenheid is voor discussie. Het feest op zaterdagavond is bovendien een goede gelegenheid om veel Jonge Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en meningen met elkaar uit te wisselen.

 Speciaal voor nieuwe leden

Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid om te ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en wat de verschillende standpunten inhouden. Op de introductiemomenten, die elk voor- en najaar plaatsvinden, wordt een congrestraining gegeven waar nieuwe leden kennis kunnen maken met de gang van zaken. Afdelingen organiseren ook regelmatig trainingen in aanloop naar het congres. 

Niet getreurd als je dat allemaal hebt misgelopen. Voor het begin van de eerste congresdag is altijd om 9.30 een moment speciaal voor nieuwe leden waarbij alles verteld wordt dat je over een congres moet weten. Verder lopen er genoeg ervaren congrestijgers rond die je graag even helpen. 

Wat wordt er zoal behandeld op een ALV?

Een congresvoorstel is een voorstel aan de vereniging en kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. De regelingen voor het indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende soorten voorstellen:

 • Resolutie

Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma van de Jonge Democraten. Een resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen.

 • Wijzigingsvoorstellen

Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten worden ingediend. Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden.

 • Halfjaarverslag en Beleidsplan

Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar een beleidsplan voor het komende jaar op. Dit plan is opgenomen in het halfjaarverslag van het Landelijk Bestuur. In dit verslag kijkt het Landelijk Bestuur ook terug op het afgelopen half jaar. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

 • Politiek Programma (PP)

In het Politiek Programma zijn de verzamelde standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek Programma kan door middel van resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd. Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres.

 • Moties en amendementen

Op de congresvoorstellen kunnen wederom door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden moties en amendementen worden ingediend. De regels voor het indienen vindt je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende moties en amendementen:

 • Amendementen op het Politiek Programma (AMPP)

Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma van de Jonge Democraten. Je kunt in een amendement maximaal één alinea wijzigen.

 • Politieke moties (PM)

Een politieke moties behandelt een onderwerp waarvan de indiener vindt dat de Jonge Democraten daar een (ander) standpunt over moet innemen. Ook kun je het Landelijk Bestuur vragen om een bepaald standpunt actief uit te dragen. Deze moties worden niet in het Politiek Programma opgenomen, omdat ze vaak over gedetailleerde zaken gaan, terwijl het Politiek Programma van de Jonge Democraten vooral de grote lijnen aangeeft.

 • Actueel Politieke Moties (APM)

Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn de actueel politieke moties geschikt om een uitspraak van het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. De regels voor het indienen vindt je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.

 • Organisatorische moties (Organimo, ORG)

Een organisatorische motie is een opdracht aan het Landelijk Bestuur of een ander orgaan van de Jonge Democraten over een organisatorische kwestie. Tijdens het congres kan nog tot 3 uur na het bestuursblok een organisatorische motie, gerelateerd aan in het bestuursblok behandelde zaken, worden ingediend.

 • Moties van Orde

Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar die tijdens het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig wordt of vind je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten, dan sta je op en roep je “Motie van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.

Congresfunctionarissen

Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.

 • Congresvoorzitters: het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda te komen.
 • Stem- en Notulencommissie: de mensen die zich bezighouden met de stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO worden uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.