Voorstellen en deadlines

De volgende deadlines hebben betrekking op ALV 77 (Zomercongres te Rotterdam):

Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op de voorstelwebsite. De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je lidnummer. Indien je deze vergeten bent, kun je deze via het systeem opvragen.

Deadline Dagen Datum
Indienen congresvoorstellen 42 6-5-2017
Sollicitatie CVZ en SNC 40 8-5-2017
Publicatie congresvoorstellen 35 13-5-2017
Publicatie bestuursverantwoording 21 27-5-2017
Indienen politieke voorstellen 21 27-5-2017
Publicatie voordracht CVZ en SNC 15 2-6-2017
Indienen vragen aan het bestuur 14 3-6-2017
Kandidaatstelling LB en kasco 14 3-6-2017
Publicatie [alle] voorstellen 7 10-6-2017
Publicatie definitieve congresboek 5 12-6-2017
Indienen APM’s 1 16-6-2017
Aanvang congres 0 17-6-2017

b. wijzigingen Huishoudelijk Reglement en andere reglementen;Let op! Na de laatste wijziging staan alle deadlines staan op 23:59 uur van de dag van de deadline.Voor meer informatie over het indienen van  voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering, Bijlage F:”Over Politieke Voorstellen” en Bijlage G: “Organisatorische voorstellen”.* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10 gelden de volgende voorstellen als congresvoorstellen:a. wijziging Statuten;

c. beleidsplan;
d. begroting;
e. voorstellen nieuwe reglementen;
f. Resoluties met betrekking op het politiek programma, zie ook bijlage F “Over politieke voorstellen’’.Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering.

** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.

*** Kandidaatstellingen voor een functie in het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden via een mail naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. Zie de hoofdwebsite voor meer informatie.

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur via info@jongedemocraten.nl.