Voorstellen en deadlines

Deadlines congres:

Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 25 juli
Sollicitatie voor KasCo en Demo: 22 augustus

Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 25 juli

Indienen politieke voorstellen: 15 augustus
Schriftelijke vragen aan het bestuur: 22 augustus
Actuele politieke moties: 4 september

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.


Voorstellen kunnen worden ingediend via het google forms in de JD landelijke nieuwsbrief.

Voor meer informatie over het indienen van  voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II De Algemene Ledenvergadering.

* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 14 gelden de volgende voorstellen als congresvoorstellen:

a. een wijziging van de Statuten;
b. een wijziging van het Huishoudelijk Reglement of andere reglementen;
c. de begroting;
d. een voorstel voor een nieuw reglement;
e. een Resoluties met betrekking op het Politiek Programma.

Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II De Algemene Ledenvergadering.

** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur via info@jongedemocraten.nl.