Voorstellen en deadlines

Deadlines congres:

Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 2 mei 2020
Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 2 mei 2020
Schriftelijke vragen aan het bestuur: 30 mei 2020
Actuele politieke moties: 12 juni 2020

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.


Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op de voorstelwebsite. De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je lidnummer. Indien je deze vergeten bent, kun je deze via het systeem opvragen.

Voor meer informatie over het indienen van  voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II De Algemene Ledenvergadering.

* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 14 gelden de volgende voorstellen als congresvoorstellen:

a. een wijziging van de Statuten;
b. een wijziging van het Huishoudelijk Reglement of andere reglementen;
c. de begroting;
d. een voorstel voor een nieuw reglement;
e. een Resoluties met betrekking op het Politiek Programma.

Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II De Algemene Ledenvergadering.

** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.

*** Kandidaatstellingen voor een functie in het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden via een mail naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. Zie de hoofdwebsite voor meer informatie.

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur via info@jongedemocraten.nl.