Voorstellen en deadlines

Deadlines congres

Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 22 december 2018
Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 22 december 2018
Organisatorische moties en amendementen: 12 januari 2019
Kandidaatstelling Landelijk Bestuur en KasCo: 12 januari 2019
Schriftelijke vragen aan het bestuur: 19 januari 2019
Actuele politieke moties: 1 februari 2019

Let op! De mogelijkheid om voorstellen in te dienen sluit op 23:59 uur van de dag van de deadline.


Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op de voorstelwebsite. De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je lidnummer. Indien je deze vergeten bent, kun je deze via het systeem opvragen.

Voor meer informatie over het indienen van  voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering, Bijlage F:”Over Politieke Voorstellen” en Bijlage G: “Organisatorische voorstellen”.

* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10 gelden de volgende voorstellen als congresvoorstellen:

a. wijziging Statuten;
b. wijziging Huishoudelijk Reglement
c. begroting;
d. voorstellen nieuwe reglementen;
e. Resoluties met betrekking op het politiek programma, zie ook bijlage F “Over politieke voorstellen’’.Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering.

** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.

*** Kandidaatstellingen voor een functie in het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden via een mail naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. Zie de hoofdwebsite voor meer informatie.

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur via info@jongedemocraten.nl.