Voorstellen en deadlines

Deadlines congres
Congresvoorstellen, waaronder resoluties: 23 december 2017
Sollicitatie voor de CVZ en SNC: 23 december 2017
Politieke voorstellen: 13 januari 2018
Vragen aan het bestuur: 20 januari 2018
Actuele politieke moties: 2 februari 2018


Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op de voorstelwebsite. De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je lidnummer. Indien je deze vergeten bent, kun je deze via het systeem opvragen.b. wijzigingen Huishoudelijk Reglement en andere reglementen; Let op! Na de laatste wijziging staan alle deadlines staan op 23:59 uur van de dag van de deadline.

Voor meer informatie over het indienen van  voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering, Bijlage F:”Over Politieke Voorstellen” en Bijlage G: “Organisatorische voorstellen”.

* Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10 gelden de volgende voorstellen als congresvoorstellen:

a. wijziging Statuten;
b. wijziging Huishoudelijk Reglement
c. begroting;
d. voorstellen nieuwe reglementen;
e. Resoluties met betrekking op het politiek programma, zie ook bijlage F “Over politieke voorstellen’’.Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering.

** Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail naar secretaris@jongedemocraten.nl.

*** Kandidaatstellingen voor een functie in het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden via een mail naar kandidaatstelling@jongedemocraten.nl. Zie de hoofdwebsite voor meer informatie.

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur via info@jongedemocraten.nl.