Beste Jonge Democraat,

Het septembercongres is nog maar net achter ons, de winter komt er weer aan, en dus ook het Wintercongres!

Op zaterdag 4 en zondag 5 februari zullen wij als Jonge Democraten onze halfjaarlijkse ALV houden, waar het bestuur haar verantwoording aflegt voor de eerste helft van de bestuursperiode en waar natuurlijk politiek centraal staat.