Beste Jonge Democraat,

Op 15, 16 en 17 juni 2018 vindt de 80ste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het mooie Nijmegen. Op deze site zal alle informatie over het congres worden gedeeld. In de loop der tijd zal de informatie worden aangevuld.

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven.