Beste Jonge Democraat,

Het zomercongres is nog maar net achter ons, de zomer is nog in volle gang maar toch is het septembercongres ook alweer in aantocht!

Op zaterdag 10 september zullen wij als Jonge Democraten onze organisatorische ALV houden, waar wij onder andere de laatste twee vacante bestuursfuncties zullen bespreken, de begroting van 2017 zullen vaststellen, commissie loep zijn bevindingen zal delen en ten slotte zullen we uiteraard vele organisatorische voorstellen in behandeling nemen.