Beste Jonge Democraat,

Beste lezer,

Naar aanleiding van de maatregelen die afgelopen dinsdag (21 april) bekend zijn gemaakt, hebben we besloten dat het zomercongres digitaal plaats zal gaan vinden. Ondanks het congres geen vergunningplicht heeft, vinden wij het onverantwoord om het congres in fysieke vorm te houden.

Op 13 en 14 juni zal daarom een digitaal congres georganiseerd worden waar we de essentiële zaken behandelen worden. Er zal beperkte ruimte zijn voor politieke inhoud, de volgende onderdelen zullen aanbod komen:

  • Bestuursverantwoording
  • Congresvoorstellen (resoluties, amendementen en de jaarrekening)
  • Bestuursverkiezingen
  • Politieke moties

De digitale stemprocedure wordt nog nader uitgewerkt in overleg met de congresvoorzitters, hierover zullen we in de aanloop van het congres nog gedetailleerdere informatie sturen. De invulling van het septembercongres wordt mogelijk later nog aangepast, afhankelijk van de dan nog geldende maatregelen en mogelijkheden.

Voor het digitale congres kan je je aanmelden via deze link. De mensen die zich al hadden ingeschreven voor het fysieke congres in Rotterdam, zullen hun geld uiteraard teruggestort krijgen. Het exacte programma van het digitale congres volgt. We hopen jullie hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij hopen jou dan te zien!

Liefs,

Het congresteam en het LB