Beste Jonge Democraat,

Binnenkort heeft het congresteam zijn eigen, Alkmaarse voorkant af. Tot dat heugelijke moment echter zover is, kunt u zich tegoed doen aan het voorwoord van het congresvoorstel.

“Vanuit het landelijk bestuur klonk expliciet de oproep voor een congres dat niet in de ‘hoofd’stad van de afdeling zou worden georganiseerd. Vanuit de afdeling Amsterdam was dat eerst even slikken, eenieder kent de liefde voor ‘ons’ Amsterdam en de neiging die, soms wellicht iets te sterk, uit te dragen. Maar wij zijn afdeling Amsterdam én omstreken en ook de liefde voor Noord

 Holland was sterk genoeg om met overtuiging dit congresvoorstel te kunnen vormgeven. Wij zijn ervan overtuigd dat een congres in kaaskoppenstad Alkmaar kan zorgen voor een impuls van een groter aantal actieve leden door het aanspreken van de vele Noord

 Hollandse leden die onze vereniging rijk is. Alkmaar is dé geschikte stad voor het komende zomercongres. Net als onze vereniging is het de verscheidenheid die Alkmaar kleurt. Deze stad kent haar kneuterige kanten, sluimerende nationalistische gevoelens worden zelfs bij de grootste diversiteitsstrijder binnen onze vereniging aangesproken door iets prachtigs als de kaasmarkt op het Waagplein. Met een bevolking die zich trots ‘kaaskoppen’ noemt, is Alkmaar de uitgelezen stad om te kunnen relativeren.

 We zullen de politieke debatten die onze congressen kenmerken inkleuren met uiteenlopende sprekers die Alkmaar en omstreken te bieden heeft. Zij zullen de Jonge Democraten inspireren en uitdagen en tezamen met de resoluties en moties tot diep in de nacht onderwerp van gesprek blijven. Die nachten worden ingevuld in een gezellige typische Alkmaarse kroeg en een innovatieve locatie voor het themafeest, waar zowel de JDhippie als de JDyup zich thuis voelt. In dit voorstel wordt duidelijk dat de 74e  ALV bij onze afdeling thuishoort, in de ‘omstreken’ van ons prachtig Amsterdam, waarvan we de liefde kunnen en willen overbrengen op de rest van de vereniging.

 Wij wensen het Landelijk Bestuur alle wijsheid toe bij het nemen van het besluit, opdat het de afdeling  Amsterdam aanwijst als organisator van het komend zomercongres in de mooie stad Alkmaar.”