Beste Jonge Democraat,

Op zondag 29 november zal een extra ALV plaatsvinden in Utrecht. De aanleiding van deze ALV is de situatie rondom de huisvesting en het vertrek van de huidige Algemeen Secretaris.

Naast de Algemene Ledenvergadering zoals omschreven in Artikel 14 van de Statuten, kan volgens Artikel 15 op een verkorte termijn (7 dagen voor aanvang) een ALV worden uitgeroepen. Omdat dit gaat om een bijzondere ALV zullen niet alle deadlines gelden zoals bij een reguliere ALV. Wij leggen als Landelijk Bestuur artikel 13(2) HR naast ons neer, dat gaat over de 40 dagen sollicitatie van de CVZ en de SNC. Daarnaast kunnen wij ook niet voldoen aan de deadlines voor het indienen van congresvoorstellen (art 10(4) HR).

In aanloop naar deze extra ALV gelden een aantal deadlines die belangrijk zijn als je input wilt leveren. Deze deadlines zijn terug te vinden onder het kopje indienen. Voor alle data geldt dat de deadline op 00:01 uur van die dag ligt. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij secretaris@jongedemocraten.nl.